Bedrijf/Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

I. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor uw gegevens is Christian Vicente Ferrer Cogollos (hierna Eroticanum), met NIF 33466393J, met maatschappelijke zetel te Calle Chelva 2-13 46018 Valencia (España). U kunt contact met ons opnemen via de e-mail legal@eroticanum.com

II. Rechten op uw gegevens

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering en beperking van uw persoonlijke gegevens kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: legal@eroticanum.com

Lees de volgende secties aandachtig door voor meer gedetailleerde informatie over de rechten van uw persoonlijke informatie

III. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

IIIa. Huidige wettigheid

Om de nodige diensten te verlenen, worden alle persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van de Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en de Organische Wet 3/2018 van de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, goedgekeurd op 5 december 2018 (LOPDyGDD). Organic Law 3/2018 of Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights, goedgekeurd op 5 december 2018 (LOPDyGDD). /p>

Onthoud dat u meerderjarig moet zijn om enige actie op onze website uit te voeren.

We verzamelen en verwerken alleen de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt tijdens het aankoopproces.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een database (of bestand) onder de verantwoordelijkheid van Eroticanum, om de verwerking en uitvoering van uw bestellingen te beheren.

III. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

III b. Gegevens die wij verwerken

In het algemeen bestaat uw gebruiker uit de volgende gegevens:

  • E-mail
  • Versleuteld wachtwoord
  • Geslacht (optioneel)

Voor elke geplaatste bestelling worden de volgende gegevens opgeslagen (identiek als het factuuradres hetzelfde is als het verzendadres of anders als dit niet het geval is):

  • Volledig adres (postcode, stad, provincie / regio / staat en land)
  • Volledige naam (met achternaam)
  • Telefoonnummer

III. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

III c. Rechten en voorwaarden

Wij vragen u om ons waarheidsgetrouwe, exacte en volledige informatie over uw identiteit te verstrekken. Evenzo vragen we u om ons op de hoogte te houden van uw gegevens.

Als we ontdekken dat u ons opzettelijk valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt, kunnen we u de toegang tot ons platform of onze inhoud en/of diensten ontzeggen.

Evenzo raden we aan dat u uw identificerende wachtwoord bewaart om onze diensten te gebruiken en dit niet met derden te delen.

Eroticanum kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u een zwak of gemakkelijk te raden wachtwoord heeft en iemand erin slaagt uw persoonlijke account in te voeren zonder uw toestemming.

Pas nadat we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, zullen we uw e-mailadres gebruiken om commerciële communicatie of "nieuwsbrief" te verzenden. U kunt zich afmelden voor commerciële meldingen door te klikken op de link bij "Abonnement opzeggen" in de e-mail met genoemde commerciële communicatie.

De gebruiker is verplicht om alle voorwaarden op deze pagina te accepteren voordat hij zijn bestelling plaatst.

IV. Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Als je je persoonlijke gegevens hebt ingevuld maar je eerste bestelling nog niet hebt bevestigd, worden deze automatisch verwijderd 3 dagen nadat je deze gegevens hebt ingevoerd.

Als u een bestelling heeft bevestigd, blijven uw persoonlijke gegevens noodzakelijkerwijs 3 jaar in onze database vanaf de datum van bevestiging.

Deze minimale bewaartermijn valt samen met de 3 jaar die vereist zijn door de Europese regelgeving inzake consumentengaranties.

Houd er rekening mee dat als we uw gegevens voor die tijd verwijderen we in strijd zouden zijn met de garantievoorschriften en het ook onmogelijk zou zijn om enig probleem op te lossen dat u had met een van de producten die we hebben heb je verkocht.

V. Aanvullende ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw creditcard- of bankpasgegevens of uw bankrekeningen worden niet opgeslagen. Deze worden alleen beheerd door de betreffende betalingsgateways. Eroticanum komt niet tussen in de betalingsprocessen buiten het verzenden van het betalingsverzoek.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan het logistieke bureau dat verantwoordelijk is voor het transport van uw bestelling.

Als uw bestelling meerdere verzendingen met verschillende logistieke bureaus vereist, worden uw gegevens aan elk van hen gecommuniceerd.

In geen geval zullen uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt voor marketingacties of derivaten.

VI. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Eroticanum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document.

We raden onze gebruikers aan deze pagina regelmatig te bezoeken om ervoor te zorgen dat ze naar behoren worden geïnformeerd over toekomstige wijzigingen die kunnen worden aangebracht.

Dit document met juridische kennisgeving is bijgewerkt op 15 september 2021.